ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Собственост и цел на уеб платформата

Уебсайтът www.magictears.toys (наричан по-долу "Уебсайт" или "Платформата") е уеб страница, собственост на IMC TOYS SA (наричана по-долу "Дружеството" или "IMC TOYS") Испания, със седалище в C / Pare Llaurador, 172 Terrasa 08224 Барселона (Испания), с фирмен номер A-08667370 и следните регистрационни данни в търговския регистър на Барселона: Том 4547, фолио 134 и лист номер 48657.

Нашият уебсайт е разработен с цел да предложи на потребителите и клиентите подробна информация за нашите продукти, играчки и дейности. Чрез нашия уебсайт ще се запознаете с различни области на IMC TOYS, заедно с техните функции, функционалности и спецификации.

Приемане на Общите условия.

Достъпът до и използването на нашата платформа, както и всякаква информация, услуги и съдържани, са предмет не само на приложимото законодателство и нормативните актове, но и на предоставянето на тези Условия за ползване.

Потребителят признава и се съгласява, че е прочел и разбрал Общите условия на Платформата, които представляват цялостното споразумение между потребителя и IMC TOYS. С регистрацията и използването на услугите на нашата платформа потребителят изрично признава и се съгласява да бъде обвързан с Общите условия за ползване, както и с нашата Декларация за поверителност. Освен това Потребителят се съгласява, че услугите и съдържанието, предлагани чрез платформата, не нарушават и не се използват за нарушаване на действащото законодателство и / или наредби.

Ако потребителят е непълнолетен, родителят, настойникът или законният му представител трябва да прегледа и анализира тези Условия за ползване. Достъпът или използването на уебсайта от непълнолетен му приписва статута на потребител и предполага пълно и безрезервно приемане на всички и всяка от разпоредбите, съдържащи се в тези Условия за ползване от непълнолетния и неговите родители, настойници или законни представители, които ще бъдат отговорни да упражняват правилния контрол върху използването на платформата от непълнолетния.

Общите условия за ползване на платформата могат да бъдат изменяни от Дружеството без специално известие за потребителя. Във връзка с това е важно потребителят редовно да проверява Общите условия.

Изключения на отговорността

Поради технически несигурност на интернет, IMC TOYS си запазва правото временно да спре използването на платформата по технически причини или поддръжка. Спирането на услугите не дава право на обезщетение на потребителя, въпреки че IMC TOYS полага всички усилия, за да ограничи възможното спиране или прекъсване. Освен това IMC TOYS си запазва правото да извършва всякакви промени в софтуера и услугите на IMC TOYS по всяко време, с или без предизвестие. Потребителят потвърждава и се съгласява, че е възможно IMC TOYS да извърши определени действия, които могат да попречат на потребителя да има достъп до уебсайта в определени моменти за ограничен период от време, затова Потребителят се съгласява, че IMC TOYS не носи отговорност като резултат от някое от тези действия , без ограничение, за изтриване или невъзможност за предоставяне на някоя от функциите или услугите на платформата.

IMC TOYS не претендира за резултатите, получени от използването на платформата. Следователно, при никакви обстоятелства IMC TOYS или нейните директори, служители или представители не могат да бъдат подведени под отговорност за каквито и да е случайни или последващи щети, включително, но не само, загуба на печалби, загуба на данни или бизнес възможности в резултат на използването на Платформата и / или услуги на IMC TOYS.

IMC TOYS не носи отговорност по никакъв начин за съдържанието, дейностите от всякакъв вид, продуктите и услугите, които могат да бъдат достъпни чрез електронни връзки директно или индиректно, чрез нашата платформа, включително уебсайтове на сътрудници от трети страни. Връзките, предоставени или включени в нашата платформа, не представляват никаква връзка между IMC TOYS и собствениците на уеб сайтовете и не представляват никакво предложение, покана или препоръка за сайта или продуктите, услугите и / или съдържанието, съдържащо се в тях.

IMC TOYS не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, които потребителят може да понесе в резултат на неподходящо използване на платформата или ако потребителят наруши настоящите Общи условия.

Интелектуална собственост

IMC TOYS е законният собственик на цялото право, заглавие и интерес към платформата, нейното съдържание и софтуера, включително всички модификации, актуализации и нови версии, както и всяка търговска марка, търговско наименование, име на домейн, ноу-хау, авторско право и всякакви други права на индустриална и интелектуална собственост, присъщи на платформата и свързаната с нея технология. В тази връзка потребителят не придобива никакво право на интелектуална или индустриална собственост и използването на нашата платформа не се счита за разрешение или лиценз за използване на съдържанието на нашия уеб сайт за цели, различни от посочените в Общите условия тук.

С оглед на гореизложеното е забранено всяко пълно или частично копиране, възпроизвеждане, модификация, обработка, разпространение, обществена комуникация или всяка друга експлоатация на уебсайта, неговото съдържание, приложения, изходен код, дизайн и визия. Освен това потребителят признава и се съгласява, че е забранено да се декомпозира, обръща инженерния процес или да се правят производни произведения на софтуера, който поддържа работата и достъпа на Уебсайта и услугите, съдържащи се в него.

Неспазването на която и да е от разпоредбите, посочени тук, ще даде право на IMC TOYS да започне производство срещу нарушителя и да предприеме необходимите правни действия за защита на правата, правото на собственост и интереса на IMC TOYS, включително правото да поиска компенсаторни обезщетения.

Декларация за поверителност, защита на данните и правила за ползване на „бисквитки“

С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителят потвърждава и приема, че е прочел, разбрал и приел нашата Политика за поверителност и защита на личните данни, както и нашата политика за ползване на „бисквитки“.

Тълкуването на приложимите закони и юрисдикция и прилагането на настоящите Общи условия за ползване се уреждат от испанския закон. За разрешаване на всеки спор, който може да възникне по отношение на съдържанието и изпълнението на Общите условия, предоставени тук, страните се представят пред юрисдикцията на съдилищата на Барселона. Въпреки това, в случаите, когато испанското или регионалното законодателство за защита на потребителите и ползвателите предвиждат възможност потребителят да избере юрисдикция въз основа на мястото на пребиваване, страните процедират в съответствие с разпоредбите на този закон.

Контакти

Ако искате да се свържете с нас по отношение на който и да е елемент от Общите условия за ползване тук или ако имате някакви въпроси или коментари по тях, моля, свържете се с нас, като изпратите писменото си запитване до нашия офис адрес:

IMC TOYS S.A.

C / Pare Llaurador, 172

Terrasa 08224

Barcelona (Spain)